Anggryan Prasetya, S.E

Kumpulan Materi dan soal latihan mata pelajaran IPS kelas 7 dan TIK kelas 7,8 dan 9

Mapel Kelas 7:

a. Kegitan Ekonomi

b. Masa Pra aksara

c. Masa Hindu. Budha dan Islam

d. Peta, Atlas dan Globe

e. Interaksi Sosial

f. Rangkuman Materi IPS Kelas 7

Soal Latihan Kelas 7 :

a. Kegitan Ekonomi

b. Masa Pra aksara

c. Masa Hindu. Budha dan Islam

d. Peta, Atlas dan Globe